Ponuka pedagogicko-psychologického jazdenia je určená primárne pre deti s poruchami správania a pozornosti, deti s emocionálnym a sociálny narušením či inými pervazívnymi poruchami

( detský autizmus, Aspergerov syndróm, Rettov syndróm a ďalšie vývinové poruchy)

Pedagogicko-psychologické jazdenie si môžu u nás objednať pre svoje deti aj rodičia detí bez horeuvedených diagnóz, alebo aj samotní  rodičia, či iní záujemci, ktorí sa chcú učiť jazdiť na koni a chcú individuálny prístup.

 

Jazdenie bude vedené učiteľom jazdenia - špeciálnym pedagógom, ktorý sa bude dieťaťu venovať individuálne.

Pedagogicko – psychologické jazdenie bude rozdelené do  jednotlivých stretnutí (jednotiek)

s konkrétne vypracovaným plánom pre každú jednotku .

 

Program stretnutí  bude vypracovaný individuálne pre každého klienta zohľadňujúc  jeho vek,  druh jeho

narušenia a samozrejme  jeho špecifické potreby .

Zohľadní sa tiež  želanie záujemcov , rodičov. 

Pri úvodnej konzultácii budú dohodnuté podmienky stretnutí.

 

               Cieľ  stretnutí bude vychádzať z konkrétneho hiporehabilitačného plánu. Pre všetky plány však

bude spoločné dosiahnutie čo najkorektnejšieho sedu dieťaťa na koni a vytvorenie príjemnej atmosféry,

ktorá bude Na dieťa pôsobiť motivačne.

 

 

Hiporehabilitačná jednotka (HJ) je zhruba 45 minútová práca s dieťaťom, ktorá v sebe zahŕňa aktivity

určené konkrétnym plánom vyplývajúcim zo špecifických potrieb dieťaťa.

Z toho je  15-30 minútová  práca s dieťaťom priamo Na koni.

Cena jednej jednotky   je 15 €