Hippoterapia pre telesne postihnutých bude vykonávaná hippoterapeutickým tímom, pod vedením fyzioterapeuta, podľa vopred naplánovaného programu.

Program stretnutí  bude vypracovaný individuálne pre každého klienta zohľadňujúc  jeho vek,  druh jeho

postihnutia či narušenia a samozrejme  jeho špecifické potreby .

Zohľadní sa tiež  želanie záujemcov , rodičov.  Pri úvodnej konzultácii budú dohodnuté podmienky stretnutí.

 

               Cieľ  stretnutí bude vychádzať z konkrétneho hiporehabilitačného plánu. Pre všetky plány však

bude spoločné dosiahnutie čo najkorektnejšieho sedu dieťaťa na koni a vytvorenie príjemnej atmosféry,

ktorá bude Na dieťa pôsobiť motivačne.

 

 

Hiporehabilitačná jednotka (HJ) je zhruba 40- 50 minútová práca s dieťaťom, ktorá v sebe zahŕňa aktivity

určené konkrétnym plánom vyplývajúcim zo špecifických potrieb dieťaťa.

Z toho je  15-2o minútová  práca s dieťaťom priamo Na koni.

 

Cena jednej jednotky   je 18€